Nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) rozvířilo vzduch na poli ochrany osobních údajů. I když se týká paradoxně právního předpisu již neplatného, může mít dopad na velké množství osob po celé EU. Až donedávna jsme měli za to, že správce fanouškovské stránky na Facebooku není nutně správcem osobních údajů, a to i v časech před účinností nařízení GDPR. Nedělali jsme si tak starosti s informováním našich fanoušků o tom, jaké údaje a jakým způsobem Facebook zpracovává nebo komu je předává. Zkrátka proto, že je to povinnost a odpovědnost Facebooku. Ze Štrasburku jsme se ale dozvěděli, že jsme žili v omylu. SDEU totiž ve sporu německé společnosti a úřadu na ochranu osobních údajů ve Šles­vicku-Holštýnsku rozhodl, že i správce fanouškovské stránky je správcem osobních údajů lidí, kteří jeho stránku navštíví. SDEU rozhodnutí zakládá na tom, že správce umožňuje Facebooku (tím, že si založí fanouškovskou stránku) umísťovat cookies na počítačích návštěvníků stránek a následně od Facebooku dostává statistické výkazy o těchto návštěvnících. Paradox je, že tyto výkazy jsou anonymní, žádná jména, žádné adresy, žádná čísla. Soud sice rozhodoval podle právní úpravy před GDPR, ale definice správce osobních údajů je stále stejná. Za porušení ochrany osobních údajů ze strany Facebooku tak podle soudu nese spoluodpovědnost i správce stránky, jejíž fanoušci byli protiprávním jednáním dotčeni. Což není vzhledem k posledním událostem kolem Facebooku a jeho přístupu k ochraně dat příliš uklidňující zpráva.