Ekonomické teorie obvykle uvádějí, že konkurenceschopnost soukromých firem je podmíněna racionálním chováním, tedy snahou o maximální efektivitu všech procesů a činností, které zajistí ekonomický růst a zisk. Na trhu ale působí stovky let firmy rodinné. Ty se obvykle nechovají čistě racionálně, přesto jsou úspěšné a podle kvalifikovaných expertních odhadů se na tvorbě světového HDP podílejí 70−90 procenty.

Teorie socioemocionálního bohatství (socioemotional wealth) se snaží vysvětlit, proč se rodinné firmy nerozhodují pouze na základě ekonomických kritérií a proč jsou pro jejich působení důležité vztahy a hodnoty, například pocit sounáležitosti, podpora rodinných příslušníků, starost o dobré jméno rodiny, zajištění nástupnictví. Zde hledejme důvody, proč se rodinné firmy chovají jinak než klasické podnikatelské subjekty.