Společnost

Technologické trendy a průmysl

Především zásadami při zavádění nových trendů do českého průmyslu se zabývala konference Digitální praxe 4.0. Vystoupili na ní řečníci z různých odvětví, namátkou Eduard Palíšek ze Siemensu (na snímku), David Navrátil z České spořitelny nebo Jiří Pavlík z firmy Deloitte. Konferenci moderoval Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Personálie

Anna Macaláková
J&T Banka