Afrodiziaka vyhlížejí jen jako odlehčující téma na samé hranici bulváru, ve skutečnosti však jde o závažnou problematiku. Především proto, že obchod s nimi má obrovský objem − téma se ale týká také zdravotnictví, ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů a v neposlední řadě i kriminality.

Příkladem ničivého dopadu zájmu o afrodiziaka jsou čínskou medicínou vyzdvihované rohy nosorožců. Víra, že mají zázračný dopad na mužskou potenci, patrně vznikla díky podobnosti tvaru s mužským pohlavním údem a nemá vědecké opodstatnění. Někteří badatelé pouze připouštějí, že v notoricky podvyživené asijské populaci mohly mít živiny v rohu (především vápník a fosfor) pozitivní dopad na celkový stav organismu − a dobře živený zdravý člověk má chuť na sex větší než hladový rachitik. Z rohů je dnes luxusní zboží zejména pro bohaté Číňany a Vietnamce. Na černém trhu se za kilogram platí v přepočtu kolem 1,5 milionu korun.

Tento byznys vedle pytláků a nejrůznějších překupníků láká i "normální" firmy. Americká biotechnologická společnost Pembient představila metodu, která umožňuje vyrábět rohy umělé. Základem je bílkovina keratin (rohovina) syntetizovaná laboratorními kulturami s nosorožčí DNA. Požadovaný tvar pak tato hmota získá 3D tiskem.

Podmínkou úspěchu na trhu je ovšem alespoň částečná legalizace mezinárodního obchodu s nosorožčími rohy. O to nejvíce usiluje Jihoafrická republika, kde už je nyní možné s touto komoditou za určitých podmínek obchodovat. V zemi působí několik nosorožčích farem. Kdyby jejich majitelé pronikli na asijské trhy, představovaly by pro ně rohy výrazný zdroj příjmů. Největší chovy čítají přes 1000 kusů. Rohy zvířatům do­růstají a odebírat je lze zhruba každé dva roky. Z jednoho zvířete lze tak za jeho život "vytěžit" několik milionů dolarů.

Vražedné pověry

Pověry o afrodiziakálním účinku ovšem odesílají z přírody do seznamů vyhynulých druhů i další tvory. Zbytky jihoamerických lachtanů, kteří přežili několik století vybíjení kvůli masu, zubům a kůžím, nyní čelí zájmu − opět Asiatů − o pohlavní orgány samců. Roku 2002 šokoval peruánskou veřejnost nález množství rozkládajících se lachtaních těl v rezervaci Paracas. Zabití byli ponecháni na místě, lovci si vzali pouze genitálie.