14.−16. 6.
1000 mil československých

U příležitosti jízdy historických automobilů 1000 mil československých bude vydána publikace, která se bude věnovat meziválečné tradici stejnojmenného závodu v širších společenských souvislostech.

18. 6.
Slavnostní zahájení projektu, tisková konference, zahajovací koncert

Koncert v Dopravní hale Národního technického muzea, jímž bude projekt Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět, slavnostně zahájen, připomene 100. výročí založení samostatného československého státu. Koncert bude uspořádán ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovenské republiky v ČR.

28. 6. − 3. 9.
Prezidentský vlak

Prezidentský vlak představí české i slovenské veřejnosti jednotlivé epochy provozu na Československých státních drahách od roku 1918 až po rozdělení společného státu Čechů a Slováků roku 1992. Součástí Prezidentského vlaku bude i nově rekonstruovaný železniční vůz Ca 4-5086, kde veřejnost uvidí výstavu věnovanou jízdám československých prezidentů vlakem. Rozpis jízd Prezidentského vlaku najdete na www.ntm.cz.