Tuzemský zahraniční obchod dosáhl v dubnu přebytku 15,8 miliardy korun, uvedl včera ČSÚ. Na měsíční bilance tohoto řádu je česká ekonomika zvyklá už několik let. Zdálo by se tedy, že se nic zajímavého neděje. V pozadí však najdeme trend, který může vyvolávat určitou nervozitu. Ta vcelku "obvyklá" celková cifra je totiž výslednicí mnohaměsíčního trendu zpomalování růstu vývozu i dovozu.

Český průmysl funguje jako jakýsi průtokový ohřívač, kde velká část vývozu je složena z nevelké hodnoty přidané k dovezeným polotovarům. Pokud tedy zpomaluje vývoz, obvykle zhruba obdobně zpomaluje i dovoz. Proč tedy zpomaluje samotný vývoz? Podezření rozhodně nepadá na zahraniční poptávku. V Německu, které je pro Česko klíčové, se v posledních čtvrtletích o žádné recesi oslabující tamní poptávku po českém vývozu mluvit nedá. A totéž platí i pro většinu ostatních našich exportních trhů.