Přestože v řízení rodinného podniku obecně platí stejné manažerské zásady jako v každé jiné firmě, vyskytují se rozdíly, které se nedají opomenout. "Rodinný byznys je jako další sourozenec, vyrůstá v rodině a je neodlučitelnou součástí jejího života," shrnuje podstatu těchto odlišností vedoucí katedry řízení podniku na Vysoké škole finanční a správní Naděžda Petrů.

Poznatky o rodinném podnikání nemá jen z teorie či z výzkumných projektů. Od roku 2014 se podílela na zrodu a rozvoji rodinné firmy své dcery. Získané zkušenosti shrnula do několika základních rad, které přispějí k úspěšnému řízení rodinné firmy a pomohou předejít konfliktům na pracovišti.