Dobře zvládnutá logistika je jedním z hlavních předpokladů kvalitní a efektivní výroby. V automobilovém průmyslu to platí dvojnásob. Každé auto se skládá z desítek tisíc dílů od stovek různých dodavatelů. Značná část materiálu přitom na montážní linky proudí v přesném pořadí a na přesně stanovený čas. Proto výrobci automobilů a autodílů hledají cesty, jak vylepšit svou logistiku, a platí v této oblasti za přední inovátory. To dokládá i řada projektů, které představili na konferenci Zóna Logistika, jako například využití bezpilotních vozíků, automatických skladovacích systémů či takzvaného videomappingu.

Logistická promítačka

Videomapping je známý zejména jako umělecký nebo marketingový prostředek, který využívá velkoformátové promítání na stěny budov. Má ale i průmyslové využití, které kombinuje robustnější projektor s dalšími prvky, jako jsou kamery, senzory, čtečky kódů nebo počítače. Vše je propojené a může být navázané na další informační systémy.

V logistice Škodovky se videomapping zkouší na několika místech. Jedním je pracoviště, kde se balí materiál na dřevěnou konstrukci určenou k dálkové přepravě v kontejnerech. Aby byl kontejner co nejlépe využitý, musí se každý díl uchytit na přesné místo konstrukce a do určené polohy. Pracovník naskenuje čárový kód na materiálu a projektor mu světlem ukáže pozici pro uložení. Pokud byl materiál uložen správně, systém na souhlas osvítí místo zelenou barvou, jinak vydá varovný signál. Navíc projektor promítá na podlahu něco jako elektronický návod ve formě obrázků a textu či videa, který informuje, co dalšího musí pracovník s materiálem provést.

"Je to náš nový strategický systém pro přípravu materiálu," říká Jan Zolák, projektant strategie logistiky a inovací společnosti Škoda Auto. Hlavní výhodou videomappingu má být úspora času, snížení množství chyb, digitalizace předávání informací a zlepšení orientace pracovníka. V současné době běží na pracovišti s balením dílů na konstrukci zkušební fáze, vyhodnocení pak proběhne na začátku léta.

Dražší, ale šikovnější laser

Jihlavská továrna Bosch Diesel odstartovala v roce 2011 dlouhodobý projekt nahrazení papírových dokladů ve výrobě a logistice digitálními, který by měl letos dospět do závěrečné fáze. Před třemi lety se firma rozhodla, že na tento projekt naváže a spustí i fyzickou automatizaci logistiky, kdy manuálně ovládané vozíky s připojenými vagony nahradí při zásobování výrobní linky bezpilotní tahače od společnosti Toyota Material Handling.