Digitalizace a automatizace stále více pronikají do výroby i logistiky. Zajímavé využití nových technologií představil na konferenci Zóna Logistika výrobce leteckých motorů GE Aviation, který má na starosti vývoj nového motoru GE Catalysts. Pro výrobu dílů tohoto motoru zvolil 3D tisk a nová technologie přinesla značné zjednodušení nejen výroby, ale také logistiky. V motoru je nyní dvanáct dílů vyrobených 3D tiskem, které nahrazují několik stovek dílů vyráběných konvenční technologií. To přináší velké úspory pro logistiku i celý dodavatelský řetězec.

"Jednou z dalších výhod je také optimalizace dodavatelského řetězce. Pokud tiskneme v blízkosti finální výroby, optimalizujeme tím logistiku, snižujeme rizika včasnosti dodávek a podobně," vysvětluje Milan Šlapák ze společnosti GE Aviation.

Automatizace ve skladu i výrobě

Automatizace zamířila do řady dalších oblastí logistiky. "Například robotické vozíky dnes dokážou zajistit vše − pokud se jim nebudou při práci plést lidé," říká Martin Řehák ze společnosti Linde Material Handling. Podle jeho slov je při plánování automatizace důležité nahlížet na fungování skladu s určitým odstupem. Důležitá je komplexnost logistiky se všemi procesy, které na sebe navazují.

"Při plánování využíváme systém pro fleet management jako způsob, kterým zákazník získává možnost upřesnit si, co potřebuje, a rozhodnout se, co chce. Systém dokáže dát dohromady informace z různých vstupů a nastavit, jaké činnosti se budou ve skladu provádět a jakým způsobem," říká Řehák. V současnosti využívá fleet management Linde deset až dvanáct procent zákazníků a tento podíl se stále zvyšuje.

Digitalizace je dnes mantra, kterou všichni opakují. Celá řada poskytovatelů služeb se však v této fázi nenachází.

Jiným případem využití digitali­zace je nasazení výrobního informačního systému Strojban ve společnosti Strojmetal. Systém pro řízení logistiky materiálu v továrně na konferenci představil Jaroslav Vlášek ze společnosti Altec, která Strojban vytvořila.

Systém sbírá data a poskytuje informace o průběhu výrobní objednávky a o umístění palet s polotovary v kterékoli fázi výroby. Strojban zaznamenává například čas zahájení a ukončení operace, zápis počtu zpracovaných kusů, pohyby přepravních palet mezi pracovišti či provedení kontroly výrobku. S využitím Strojbanu odpadla například nutnost tisknout materiálové a výrobní průvodky.

"Zavedení systému také ukázalo na místa, kde nebyla kvalita vstupních dat dostatečná, což vedlo k následnému řešení a větší čistotě dat," uvádí Vlášek.

Někde je problémem legislativa

Digitalizace však v některých oborech teprve získává prostor. O situaci s jejím zaváděním a výzvách, které před ní stojí v mezinárodním kontejnerovém zasilatelství, hovořil na konferenci Petr Kolář z katedry logistiky Vysoké školy ekonomické.

"Digitalizace je dnes mantra, kterou všichni opakují. Celá řada poskytovatelů služeb, především dopravci a rejdaři, se však ve fázi digitalizace vůbec nenachází. Problémem není technologie, ta už existuje dlouho, ale zda se zavedení digitalizace vyplatí," říká Petr Kolář.

Podle jeho slov je v této oblasti současný legislativní rámec nedostatečný a zavádění digitalizace brání i řada problémů ve vztazích mezi účastníky přepravního řetězce. "Je třeba řešit, co se stane, když papírový přepravní dokument nahradíme elektronickou verzí, jaký to má vliv na další vztahy, na odpovědnost, na placení akreditivy, komunikaci s bankami, jak to ovlivní pojistné produkty − a zde legislativa zatím pokulhává," popisuje Kolář.

Související