Parožnatka vypadá trochu jako přeslička, ale je to řasa, která se v evoluci vyšplhala nejvýš, takže to dotáhla i na některé rostliny. Zdánlivě nedůležitá malá zelená věc. Ale před několika desítkami let jste jich leckde mohli na dně zatopených lomů vidět koberce a dnes už tam nejsou. Parožnatka je totiž indikátorem čistoty vody. V jiném lomu ve stejné době šlo dohlédnout na dno v osmimetrové hloubce − dnes už tam lze vidět jen neprůhlednou hnědozelenou tekutinu.

Tak by se dalo pokračovat dlouho a nemuselo by se to týkat jen zatopených lomů − v řekách už je zdraví nebezpečné se v létě koupat. Ale právě lomy jsou nejmarkantnější, protože jsou zdánlivě zcela oddělené od zdrojů znečištění. Přesto se sem postupně dostalo − i skrz vrstvy skal, do hlubokých spodních vod a artéských pramenů. Nejde o havárie, jedy nebo jiné nápadné pohromy, jsou to hnojiva, insekticidy, pesticidy, prací prášky, komunální odpad. Zdánlivě nic moc nebezpečného, ale stokrát nic umořilo osla a přírodu tím sytíme tak dlouho, že už je to všude.