Fintech, blockchain, crowdfunding (ideálně p2p), ICO… Aby se v tom čert, natož právník, vyznal. Na jedné straně názor, že na podstatě poskytování právních služeb se nic nemění, advokát je prý nenahraditelný. Na straně druhé již existující průlomy technologie do právního poradenství, on-line zakládání společností, tvorba kompilátů smluv a mohli bychom pokračovat dále. Inovace jsou mantrou, avšak pro advokáty zatím pouze jako mírný pokrok v mezích zákona. Pravda je taková, že důsledek technologického rozvoje a jeho dopad na svět práva dnes nedokáže nikdo odhadnout.

Jsem si jistý, že bude nedozírný. Ano, můžeme si opakovat, že právo v kyberprostoru je stejné právo, které platí a působí v našem reálném světě. Ani na tomto světě však právo nemá moc upravit přírodní zákony. Kyberprostor má z povahy věci také své zákony, kód, chcete-li. V reálném světě dohlíží na dodržování a vynucování práva více či méně uznávaná autorita, monarcha, stát či nějaký nadnárodní útvar nebo orgán. Principem kyberprostoru je ale absence fyzických hranic, delokalizace a dříve nemyslitelná rychlost přenosu a šíření informací. Toť přírodní zákony kyberprostoru.