Už nějaký čas je módní záležitostí nálepkovat různé obory a společenské činnosti podobným způsobem, jako když softwarová firma přichází na trh s vyšší řadou některého ze svých produktů. V plném proudu jsou tak debaty o Průmyslu 4.0, Občanovi 2.0, nebo dokonce o Česku 2.0.

Nevyhnulo se to ani natolik konzervativní oblasti, jakou je advokacie. I do ní proniká "nová verze" advokátních služeb postavená na algoritmech a on-line prostředí. A jedna z klíčových otázek je nasnadě − jsou digitální právní služby skutečně tak zásadním trendem, který již brzy nahradí tradiční podobu advokátského řemesla, již bychom podle současného trendu označili za Advokáta 1.0?