Otázka již dávno není, zdali mají státy příspěvky na sociálních sítích regulovat. Jde jen o to, dělat to správně.

Je zřejmé, že svobodu slova už nenastavují a neohrožují jen státy, ale také velké technologické firmy jako Facebook či Google. Jimi nastavená pravidla vymezují její mantinely více než zákony jakéhokoliv státu na světě. Běžní uživatelé přitom mají jen omezené možnosti tato pravidla ovlivnit či dohnat jejich tvůrce k odpovědnosti. Demokratické vlády proto musí chránit své občany před libovůlí a nízkou transparentností těchto mocných sociálních sítí.

Ani neregulované platformy nejsou samozřejmě obsahově nezaujaté. Nefungují jako pošta, prostřednictvím níž odešleme zprávu příteli a ona mu ji bez jakékoli úpravy doručí. Sociální sítě mají algoritmy, technologický design a pravidla, pomocí nichž příspěvky na svých zdech řadí a případně odstraňují. Tato pravidla jejich tvůrci nastavili za nějakým účelem − mimo jiné za účelem ekonomického zisku − a neustále je zdokonalují.