Nepamatuji, že by se na sjezdu KSČM takto hovořilo o justičních vraždách po roce 1948. Pan prezident jim věnoval poměrně velkou část projevu a následně hovořil o pokání. Překvapila vás jeho kritika minulosti?

Pro mne je přednostní, že pan prezident přijel a na sjezdu KSČM projev řekl. Byl to malý krok pro pana prezidenta a velký skok pro KSČM. Co se týká obsahu, je to Miloš Zeman, jak ho znám. Takto mluví od počátku, a že se známe hodně dlouho. Včetně hodnocení minulosti, včetně kritiky justičních vražd. V projevu tedy není nic nového, co by mne překvapilo. A viděla jste reakce delegátů, pan prezident měl potlesk ve stoje.