Zájem českých drobných investorů o zhodnocení peněz prostřednictvím podílových fondů od roku 2011 neustále roste. Zatímco ještě před šesti lety, v době po ekonomické krizi, české i zahraniční fondy spravovaly 224 miliard korun, loni to bylo už více než 480 miliard. Jen v roce 2017 se objem peněz svěřených investičním společnostem v rámci kolektivního investování zvýšil o 52 miliard, tedy o více než 12 procent.

Největší přírůstky loni zaznamenaly fondy, které se orientují na investice do akcií: objem svěřených peněz v jejich případě vzrostl v roce 2017 o 22 procent na bezmála 100 miliard. V těsném závěsu za nimi pak figurovaly fondy smíšené, které vedle akcií část portfolia směřují také do dluhopisů. Jejich aktiva vzrostla o 21 procent na téměř 190 miliard. "Odpovídá to vývoji na trzích. Výnosy z nejbezpečnějších dluhopisů a peněžního trhu jsou nízké. Dluhopisy navíc ještě loni oslabil očekávaný růst úrokových sazeb jak v USA, tak v Evropě. Naopak akcie výrazně a vytrvale rostly. Podobné trendy s určitými korekcemi lze zřejmě očekávat i letos," vysvětluje předseda Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jan D. Kabelka.