Každý z nás je od dětství zavalen příslovími, rčeními, úslovími a pořekadly nejrůznějšího druhu. Pro zopakování (sám si to pletu): přísloví vyjadřuje obecnou zkušenost či pravidlo – Kdo jinému jámu kopá... Rčení je mu formálně podobné, ale spíše moralizuje či baví – má obě ruce levé. Pořekadlo je také podobné, ale je zkratkovité – chyba lávky. Úsloví je to obecně cokoli z předchozího, nelze je definovat (proto bývá v testech).

Vynechal jsem záměrně pranostiku, protože to je pořekadlo o počasí, a bonmot – neboli dobrou poznámku. Bonmotem lze podstatě označit výše uvedené kategorie poznámek (až na pranostiku). Je kořením jazyka a jako u každého koření lze jídlo, mluvu, přebonmotit.