Prostředí právních firem je historicky relativně konzervativní a rychlost zavádění inovativních řešení je v porovnání s poradenskými či auditorskými firmami výrazně nižší. To názorně ilustruje i průzkum společnosti Thompson Hine mezi klienty předních amerických právních kanceláří: jen čtyři procenta respondentů vidí u svých právníků výraznou snahu o inovaci a drtivá většina (96 procent) dotazovaných se s inovativními řešeními nesetkává vůbec nebo jen v omezené míře.

Inovace jsou nevyhnutelné

Pokud však chtějí právní firmy v dnešním dynamickém prostředí obstát a dále růst, inovacím a změnám v komunikaci a přístupu ke klientům se nevyhnou. Riziko pro kanceláře poskytující specializované služby s nejvyšší přidanou hodnotou je v krátkodobém horizontu nižší, s postupující komoditizací právních služeb se však charakter konkurenčního prostředí mění a noví hráči (například poradenské společnosti tzv. velké čtyřky) budou stále více ujídat z pomyslného koláče.