Zájem investorů na trhu fúzí akvizic zůstává vysoký, důvodem je přebytek peněz na trhu i díky levnému úvěrovému financování. "Přetrvává zájem o kvalitní aktiva, kterých je na trhu relativně málo," tvrdí Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic ze společnosti EY v České republice. Již nyní se podle jeho slov rýsují některé perspektivní transakce i z hlediska evropského trhu.

Jaké jsou hlavní důvody poměrně vysoké akviziční aktivity, která se na trhu drží již několik let?

U nás jsou to především silné makro­ekonomické fundamenty. Ale to samé lze vlastně vztáhnout i na hlavní obchodní partnery především z Evropské unie. A další motivací pro transakce je pokračující fenomén nástupnictví u privátně vlastněných českých firem. V několika případech šlo například také o snahu řešit nedostatek vlastních kapacit, zejména zaměstnanců.

Je stále vyjednávání o ceně tím nejdůležitějším v celém procesu? Tím, že je na trhu dost peněz, "šponují" prodávající ceny?

Nejdůležitější je vztah ceny ke kvalitě aktiva ve smyslu jeho dlouhodobě udržitelné ziskovosti a nerizikovosti. Pokud za stejně kvalitní aktivum platíte stále více − například vlivem rostoucího množství disponibilních zdrojů, tak samozřejmě přesouváte výhodnost transakce do rukou prodávajícího na úkor kupujícího.