Nová doba je viditelná přímo na chodbách Úřadu vlády. Ke starším obrazům v úřadovně premiéra Andreje Babiše přibyl i portrét Milana Hodži s dovětkem, že šlo o prvního Slováka v čele československé vlády.

Že i pod dalším premiérem původem ze Slovenska se rychle změní poměry, pochopil byrokratický aparát už i z novelizace zákona o státní službě, kterou schválila vláda. Opozice Babiše již nařkla, že chce ovládnout státní aparát a opět ho zpolitizovat, čemuž měl služební zákon z roku 2014 právě zabránit. Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký ale chystanou novelu brání: "Přináší větší otevření výběrových řízení pro osoby stojící vně státní správy a dále redukuje počet konaných kol výběrových řízení. Významná část navrhované novely je věnována zpružnění institutu služebního hodnocení."

Zjednodušeně řečeno: úředník bude snáze přijat, ale také snáze vyhozen.

Babiš čistí, Postránecký řeší

Postránecký sice říká, že změny jen reagují "na zkušenosti z aplikační praxe" a "směřují k odstranění některých problémů spojených s implementací zákona o státní službě", rozhodně ale nové paragrafy nejsou výsledkem dlouho plánované a pečlivě připravené změny. "Nelze se ubránit dojmu, že novela je připravená narychlo, bez důkladného rozvážení," říká předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. "Zejména v otázkách výběru, jmenování a odvolávání představených se jeví navržené změny jako velice účelové."