Speciál Ekonomu

Rok 2017 je sice za námi, ale ještě se s ním musíme vypořádat daňově. Pokud se vám o daně nestará zaměstnavatel či poradce a růžový formulář vyplňujete sami, můžete snadno narazit na řadu nejasností.

I letos mohou poplatníci využít zjednodušené přiznání na dvě strany. Tento formulář je však určen pouze pro zaměstnance, kteří si přiznání zpracovávají sami a nemají jiný příjem než ze závislé činnosti. Kdo si bokem přivydělává jako podnikatel, má příjmy z pronájmu nebo třeba z vlastní malé elektrárny na střeše domu, ten musí vyplňovat staré formuláře včetně všech příloh, tedy více než čtyři strany.

Na dotazy čtenářů ohledně vyplnění daňového přiznání odpovídala Anna Klímová, daňová konzultantka společnosti Mazars.

Online rozhovor

Opačné řazeníObnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosím poraďte, dcera je OSVČ, za rok měla zisk 100 000,-, zároveň měla dohodu o provedení práce,kde měla výdělek 30 000 ( 3 x 10 000), srážková daň 4 500. Prosím, kam napíšu do formuláře VZP tuto sumu, připočtu ji k příjmu do řádku 1 a to 30tisíc nebo 25 500? A jak to bude u OSSZ? Kam a jakou částku? Do řádku 26 nebo 35? Děkuji Marie
Anna Klímová
Dobrý den, z příjmů z dohody o provedení práce do 10 000 korun měsíčně se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Tyto příjmy do přehledů pro zdravotní pojišťovnu a příslušnou správu sociálního zabezpečení vůbec neuvádějte. Naopak, budete-li chtít optimalizovat a získat sraženou daň zpět, ať si dcera vyžádá od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani a přiloží jej k daňovému přiznání. Částku 30 000 uvede do řádku 31 daňového přiznání a sraženou daň ve výši 4 500 uvede na řádek 87a a získá tak celou částku sražené daně od státu zpět.
Čtenářský dotaz
Od mé daňové účetní jsem slyšel, že se snižují už od letošního roku stropy pro paušály OSVČ z dvou milionů na jeden. Znamená to, že jsem měl už v lednu začít vést účetnictví? Děkuji
Anna Klímová
Podle přechodného ustanovení k novele zákona o dani z příjmů si v daňovém přiznání za rok 2017 můžete vybrat, zda uplatníte vyšší limit výdajového paušálu (výdaje z příjmů max. 2 000 000 korun) bez možnosti uplatnit si daňové zvýhodnění na děti případně slevu na manželku nebo nový, nižší limit (výdaje max. z příjmů 1 000 000 korun), kde si zároveň můžete uplatnit zvýhodnění na děti a případnou slevu na manželku. V daňovém přiznání za rok 2018 již možnost volby nebude a bude platit pouze nižší strop. Zde bych ráda upozornila, že pokud se od roku 2018 rozhodnete přejít na uplatňování skutečných výdajů (budete vést účetnictví nebo daňovou evidenci), je potřeba učinit úpravy základu daně již v daňovém přiznání za rok 2017. Konkrétně na řádku 105 uvedete hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (např. hodnota vystavených neuhrazených faktur), zaplacených poskytnutých záloh a nespotřebovaných zásob. V daňovém přiznání za rok 2018 pak uhrazené pohledávky a závazky vyloučíte z daňového základu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, příjmy z investičních platforem jako je Fundlift nebo Upvest jsou příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP? Mohu je uvést v přiznání (daň byla již placena srážkou) a nárokovat si nevyužitou slevu na dani?
Anna Klímová
Dobrý den, domnívám se, že příjmem by v tomto případě měl být úrok ze zápůjčky. Je-li tomu tak a jste-li českým daňovým rezidentem, jedná se o příjem dle § 8 odst. 1 písm. g), na který neměla být aplikována srážková daň u zdroje (tato se uplatní pouze u českých daňových nerezidentů). Příjem byste pak byl sám povinen zdanit si prostřednictvím daňového přiznání. Možnost podat daňové přiznání v tomto případě mají i daňoví nerezidenti, jimž byla z předmětného příjmu sražena srážková daň, a to za podmínky, že jsou daňovými rezidenty některého ze států EU/EHP. Pokud jste ovšem českým daňovým rezidentem a přesto byla na předmětný příjem srážková daň aplikována v souladu se zákonem, protože jeho charakter je jiný, pak není možné tento příjem deklarovat v daňovém přiznání a nárokovat si přeplatek na dani z důvodu uplatnění slev.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, v prosinci roku 2016, jsem změnil práci. V roce 2017 jsem za první tři měsíce nepodepsal slevu na poplatníka a částky (3x 2070,-kč mi byly z výplaty odečteny). Daňové přiznání jsem si tedy za rok 2016 dělal sám, protože naše mzdová ú. nám tuto možnost nabídla do půlky února. V březnu jsem byl tuto slevu na dani podepsat, s tím že se projeví až za měsíc duben. Bylo mi řečeno, že tyto tři měsíce, v kterých jsem přišel cca 6000,-kč, mohu dostat další rok. Kam a jak to mám uvést ? Děkuji
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste svého nynějšího zaměstnavatele požádal do 15. února 2018 o roční zúčtování daně, bude Vám tento přeplatek vrácen nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Pokud jste jej o roční zúčtování nepožádal, budete si muset podat daňové přiznání sám nejpozději do 3. dubna 2018. K tomu budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, které Vám na požádání vystaví váš zaměstnavatel. Údaje z potvrzení uvedete do daňového přiznání, přičemž užitečným pomocníkem Vám může být podrobný návod k vyplnění daňového přiznání v příloze časopisu Ekonom, který vychází právě dnes. Nezapomeňte na poslední straně daňového přiznání vyplnit a podepsat jednoduchou žádost o vrácení přeplatku. Finanční úřad Vám přeplatek na dani vrátí nejpozději do 1. května 2018.
Čtenářský dotaz
Bude osvobozen prodej mého pozemku,který mi patřil cca 20 let,na kterém jsem pěstoval obilí jako zemědělský podnikatel? Dobrý den, byl jsem zemědělským podnikatelem s povolením podnikat jako zem.podnikatel vydaným živnostenským úřadem. Na mém poli (v KN orná půda) jsem pěstoval obilí atd. Výdaje spojené s polem (daň z nemovitostí, hnojení,...) jsem neuplatňoval a o poli jsem neúčtoval a nevložil jsem pole do mého obch.majetku.Ukončil jsem zemědělské podnikání a za půl roku jsem pole prodal
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste pole neměl vloženo do obchodního majetku a vlastnil jej déle než pět let, je příjem z jeho prodeje osvobozen od daně z příjmu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, šest měsíců v roce jsem pronajímal dvě své nemovitosti. Celkovvý příjem je 76000. Jak mi doporučujete tento příjem zoptimalizovat. Mohu v klidu využít paušál na automobil za 4000 měsíčně tedy 48000 tisíc ročně? Díky za odpověď
Anna Klímová
Dobrý den, oproti příjmům z pronájmu si můžete uplatnit buď paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů anebo výdaje ve skutečné výši, mezi něž mimo jiné (odpisy, výdaje na opravy a údržbu atd.) lze zahrnout i paušální výdaje na auto za každý měsíc, ve kterém jste jej používal výhradně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Ve Vašem případě tedy za 6 měsíců. Bylo-li vozidlo použito i k jiným účelům, lze odečíst 4000 korun měsíčně.
Čtenářský dotaz
Vážená paní Klímová, měl bych dotaz ohledně danění příjmu ze zaměstnání/stáže v zahraniční zemi (v mém případě USA), s níž má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Některé zdroje na internetu uvádí, že pro příjmy z USA je nutné využít metodu prostého započtu; jiné zdroje zase říkají, že si lze vybrat mezi metodou prostého zápočtu a metodou vynětí.. Jakou metodu volit a jakých dokumentů se při tom držet? Děkuji Vám.
Anna Klímová
Dobrý den, podle článku 24 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Českou republikou a USA se použije metoda zápočtu. Zákon o daních z příjmů ovšem umožňuje použít i metodu vynětí pokud pro Vás bude výhodnější. Metoda vynětí je výhodná zejména v případech, kdy bude daň odvedená v zahraničí nižší, než by byla daň odvedená v tuzemsku. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jsem studentem. Za rok 2017 si chci uplatnit slevu na dani za souběžná zaměstnání na DPP (několik brigád, kde jsem neměl podepsaný "růžový papír"; v součtu to dělá asi jen 1000 Kč). Musím vyplňovat celé daňové přiznání nebo stačí právě jen nějaká jeho část nebo formulář, popřípadě prosím který?
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste měl pouze příjmy z dohod o provedení práce, můžete vyplnit zjednodušený dvoustránkový formulář, který najdete na těchto stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2018&lang=cs&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosím o radu - jsem na rodičovské dovolené,ale za minuly rok jsem si přivydělala ve 3 měsících na DPP 4.000,-/měsíc. Je nutné podávat danove přiznání? Děkuji.
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste měla u zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka, byla Vám z příjmu sražena 15% daň z příjmů a daňové přiznání podávat nemusíte. Nicméně jestli jste žádné jiné příjmy neměla a Vašeho zaměstnavatele požádáte o potvrzení o zdanitelných příjmech a sražené dani a přiznání si podáte, získáte sraženou daň ve výši 1800 korun od státu zpět. Jestliže jste podepsané prohlášení neměla, daňové přiznání musíte nejpozději do 3. dubna podat. Pokud jste kromě rodičovského příspěvku neměla žádné jiné příjmy (z pronájmu, z podnikání apod.), vyplníte zjednodušený dvoustránkový formulář, který najdete na stránkách finanční správy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, V minulém roce jsem zrušil životní pojistku, po celou dobu jsem měl jeste jednu a u obě jsem měl uvedené v daňovém přiznání , u obou jsem po celou dobu platil nad 12k ročně. Musím tu zrušenou nějak formálně dodanit nebo rěšit v daňovém přiznání?
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste ukončil smlouvu o životním pojištění předčasně, budete muset podat daňové přiznání a v něm dodanit dříve osvobozený příjem, to znamená příspěvky zaměstnavatele za předchozích 10 let (týká se ale jen příspěvků poskytnutých od ledna 2015) a také dodanit odpočty od základu daně uplatněné v předchozích 10 letech. Uplatněné daňové odpočty v minulých 10 letech jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu a je potřeba vyplnit daňovou přílohu číslo dvě daňového přiznání.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, když jako zaměstnanec oproti příjmům z pronájmu zemědělských pozemků v ročním úhrnu 20 tis. postavím částečný paušál na auto (12*4000,-), čímž vyrobím daňovou ztrátu - musím z auta platit silniční daň?
Anna Klímová
Dobrý den, pokud nemáte auto zahrnuto v obchodním majetku a používáte ho k dosažení příjmů z pronájmu (nikoliv z podnikání), nemusíte z něj platit silniční daň.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, obdržel jsem od pojišťovny plnění z úrazové pojistky 4200 Kč. Uvádí se toto do příjmů? Děkuji za odpověď
Anna Klímová
Dobrý den, pojistné plnění z úrazového pojištění je osvobozeno od daně z příjmů a do daňového přiznání jej neuvádějte.
Související