Počátky rodinného podnikání v českých zemích není jednoduché určit. Můžeme je datovat patrně do středověku, do doby podnikání šlechtických rodů. Jeho slabinou však bylo, že vydělané peníze šlechtici neinvestovali zpět, ale spíše spotřebovali, což mělo za následek krach mnoha rodin aristokratů. Dnes bychom řekli, že se nechovali jako řádní hospodáři. Nicméně u šlechtických rodů se už tradičně předával majetek a s ním spojené povinnosti z otce na nejstaršího potomka, ať už ten o toto dědictví stál, nebo ne. Podobně tomu bylo i v případě cechů, typických pro období od 13. do 17. století, kde bylo víceméně povinností synů věnovat se stejnému povolání jako otec a posléze jeho podnik převzít. Právě místo v cechu se dědilo z generace na generaci.

Hospodáři s modrou krví

Termín "rodinný podnik / rodinná firma" může vyvolat nejrůznější asociace. Představu řemeslné dílny − například Holišových, kteří od roku 1991 vyrábějí v Lubech na Chebsku hudební nástroje, stejně jako firmy Váhala z Hustopečí nad Bečvou, jež od roku 1933 podniká v řeznictví a uzenářství, ale i podniku Kamenosochařství Bohumila Pánka z Říčan, jehož historie sahá do 17. století.