Civilizace může skončit různě, ale na tenhle způsob autoři katastrofických thrillerů kupodivu ještě nepřišli: kolaps internetu po útoku na podmořské kabely. Většina dat mezi kontinenty proudí právě jimi, jsou volně položené na oceánském dně a v zemi nikoho mimo výsostné vody k nim má přístup každý. Nemusí to být jen teroristé; poslední dobou o jejich trasy jeví zvýšený zájem ruské "oceánografické" lodě a ponorky.

Podle serveru Business Insider proudí podmořskými optickými kabely 99 procent "mezikontinentálních" dat a denně se jejich prostřednictvím uskuteční transakce v celkové hodnotě 10 bilionů dolarů. Zbytek, tedy pouhé jedno procento, se přenáší prostřednictvím telekomunikačních satelitů.

Lepší než satelity

První krok ke globální telekomunikační síti udělala obří paroloď Great Eastern v létě roku 1866, když se jí po několika nezdařených pokusech podařilo položit 4300 kilometrů dlouhý podmořský kabel z Irska na Newfoundland. První telegram v Morseově abecedě mezi Starým a Novým světem letěl kovovým drátem obaleným několika vrstvami izolace průměrnou rychlostí několik desetin slova za minutu. Po cestě zeslábl tak, že ho v přijímací stanici dokázal indikovat jen citlivý zrcátkový galvanometr − přestože ve vysílací stanici napětí dosahovalo stovek voltů.