Kdo chce v Česku studovat veterinární lékařství, musí do Brna, kde je také jedna ze dvou farmacií v zemi. Více než čtvrtina studentů tamní Veterinární a farmaceutické univerzity je ale ze zahraničí. Podle prorektorky Radky Opatřilové je vysoký počet cizinců mezi studenty výsledkem intenzivního marketingu.

Musíte se vůbec snažit shánět zahraniční studenty, když máte tak výsadní postavení?

Samozřejmě. Měli jsme granty na propagaci anglických programů, zapojili jsme se do různých webových portálů jako studyin.cz a podobně. Pořádáme webináře s proděkany, kteří odpovídají na dotazy, a informujeme o nás univerzity, střední školy i agenty. Jezdíme na veletrhy, cíleně oslovujeme agenty v Rusku, Izraeli nebo v Norsku a Švédsku, kde mají málo veterinárních fakult a chodí studovat do zahraničí. Jsme taky aktivní na Facebooku.

Jak získáváte kontakty na potenciální studenty? Máte přehled třeba o středních školách v Bulharsku?

Našla jsem si bulharskou obdobu Učitelských novin a napsala jim. I Česká centra v různých zemích nám shánějí kontakty na gymnázia nebo zdravotní školy.