Pro rodinné firmy je důležitá komunikace mezi generacemi a také včasná příprava následovníků na převzetí řízení podniku. Myslí si to více než 90 procent českých vlastníků firem, kteří byli osloveni v průzkumu poradenské společnosti KPMG. Zkušenosti z praxe ovšem ukazují, že kromě mezilidských vztahů je třeba klást důraz i na to, aby měl rodinný podnik vhodnou právní formu nebo aby vztahy mezi nástupníky upravovaly psané smlouvy. Jinak se může stát, že podnik ohrozí jediná špatná investice nebo se předání firmy zkomplikuje ve chvíli, kdy k němu dojde dříve, než její zakladatel původně plánoval.

"Spousta rodičů, kteří jsou zároveň podnikateli, nechce ukřivdit žádnému dítěti, a tak rozdělí společnost na stejně velké díly s tím, že si děti už nějak poradí. To je ale alibismus," řekl na setkání majitelů rodinných firem ředitel advokátní kanceláře KPMG Legal Martin Hrdlík.