Pravděpodobně nejpočetnější skupinou správců osobních údajů, tedy osob, na které se bude vztahovat nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsou zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé musí nakládat s osobními údaji svých zaměstnanců – vedou povinně evidenci pracovní doby, knihu úrazů, musí plnit povinnosti v oblasti sociálního a zdravotního pojištění či daňových předpisů. Přesto není třeba zvýšených obav. 

Nařízení, které vstoupí v účinnost koncem května, totiž nemění dosavadní koncepci ani základní strukturu a osu zpracování osobních údajů, stejně tak jako obsah výchozích práv a povinností.