Několik málo úspěchů, pár průměrných strojů a také spektakulární fiaska. Příběh Brabazonova výboru, jakési britské "plánovací komise" pro letectví vzniklé právě před tři čtvrtě stoletím, ukazuje, jak i na slovo vzatí odborníci mohou při předvídání trendů selhat.

Nejviditelnějším a nejdražším "pomníkem", který po komisi zůstal, byl gigantický letoun Bristol Brabazon. Odstrašující příklad toho, kam mohou dobře myšlené záměry státu nasměrovat průmysl do budoucnosti.