Je nepochybně lehčí prognózovat, co nás čeká za deset či dvacet let, než to, kam směřujeme v nejbližším období. Přesto lze říci, že jednou z nejvýznamnějších výzev, kterým Evropa už dnes čelí, je nárůst negativních postojů k evropské integraci. Je to možná důsledek ekonomické krize v letech 2008−2013, migrační krize, ale také stagnace životní úrovně středních a nižších vrstev. Pozitivní je, že se extremismu a antievropským populistům v posledním období nepodařilo dostat ve volbách k moci v žádné významné evropské zemi.

Na vlně europesimismu se odehrálo v minulém roce i britské referendum, které iniciovalo brexit. První výzvou pro rok 2018 tak bude zvládnutí procesu vystoupení Británie. V unii dojde k novému "rozdání karet" a posílení hlasu Německa a eurozóny, která bude tvořit 85 procent unijního HDP. Evropská unie bude muset přijmout reformy a posilovat nejen svůj hospodářský, ale i sociální rozměr.