Informace o účtech přestanou být od ledna tajemstvím, o které se banky zásadně nedělí. Nová evropská směrnice o platebním styku, v odborných kruzích známá pod zkratkou PSD2, jim nařizuje, aby od 13. ledna zpřístupnily rozhraní svého internetového bankovnictví. Díky tomu budou moci nejrůznější poskytovatelé platebních služeb získávat informace o účtech klientů přímo od jejich banky.

Nová pravidla se dotknou hlavně on-line platebního styku bez platební karty. Lidé budou moci dávat bankám instrukce prostřednictvím internetového rozhraní třetí strany. Poskytovatel, který získá souhlas klienta, díky tomu bude moci přistupovat k účtu klienta jeho jménem. To otevírá možnost pro nové byznysmodely. Lidé by tak například mohli získat možnost ovládat své účty u různých bank z jedné aplikace.

Finanční domy nebudou smět třetím subjektům přístup k účtům klientů odepřít. To znamená pro celý sektor revoluci. "Je to první regulace, která bankám nařizuje bezplatně dát k dispozici určitá data o svých klientech. Doposud měly banky na informace o transakční historii, což je považováno asi za skoro nejcennější klientská data, monopol," vysvětluje technologický konzultant poradenské společnosti PwC Martin Huňka.