Protekcionisté a hnutí za "navrácení kontroly občanům" budou vzkvétat tak dlouho, dokud bude globalizace postrádat jasné vedení a lidskou tvář a dokud se bude řítit jako splašený vlak, který se vymkl kontrole.

Smutné je, že pro miliony lidí se globalizace nestala nadávkou zdaleka bezdůvodně. Většina se dnes shodne, že volný obchod bez férových pravidel znamená pro miliony osob prohru a jen pro hrstku výhru. Neregulované kapitálové toky mohou destabilizovat ekonomiky. A prohlubující se sociální nerovnost může být špatná pro růst.

Tyto poznatky představují zásadní slabiny tržního fundamentalismu − kladoucího důraz na liberalizaci, deregulaci, privatizaci, snižování daní a zmenšování role státu −, který v politických kruzích v posledních desetiletích převládal. Po globální finanční krizi už dokážeme akceptovat skutečnost, že jednotlivci a korporace jednající výlučně ve vlastním zájmu neslouží vždy zájmům veřejným.

Gordon Brown

Bývalý premiér a ministr financí Velké Británie je zvláštním vyslancem Organizace spojených národů pro globální vzdělávání a předsedou Mezinárodní komise pro financování globálních vzdělávacích příležitostí. Kromě toho předsedá poradní komisi nadace Catalyst.

Nové ekonomické paradigma pro globální éru se však stále nezrodilo. V nastalém vakuu získávají půdu pod nohama protekcionismus, antiobchodní populismus a neliberální − a často xenofobní − nacionalismus, které jsou dále přiživovány strachem ze stagnujících mezd, nezaměstnanosti v důsledku nástupu nových technologií a rostoucí nejistoty.