Teroristická organizace Islámský stát v roce 2017 zanikne nebo z jejího území zbudou v Iráku a v Sýrii jen malé skvrnky na mapě, psali jsme na tomto místě minulý rok. To se skutečně stalo, Islámský stát přišel o všechna svá města, v listopadu držel už jen pár vesnic, a až se tato ročenka dostane ke čtenářům, možná už mu nezbude nic. Otázkou je, co bude dál, jestli se vytratí jako přelud ze zlého snu, nebo se opět vynoří v Iráku či v jiné muslimské zemi. Experti se na tom neshodnou, a tak nabízíme pět scénářů, co by se v roce 2018 mohlo s ideovým dědictvím Islámského státu a jeho členy stát.

Konec snu džihádistů

První možností je, že Islámský stát zmizí, jako se to stalo s některými teroristickými hnutími v minulosti. Není to zcela vyloučeno, mezi jeho přívrženci se v posledních měsících podle některých zpráv šířila panika a zklamání. Například v syrské Rakce se začali vzdávat, místo aby bojovali až do smrti, jak tomu bylo původně. Přitažlivost Islámského státu pro část radikálů do značné míry závisela na tom, že dlouhodobě ovládal určité území. Heslem bylo "rozšiřujeme se" a později "držíme se". Snažil se vybudovat radikální náboženskou zemi, která má světovládné ambice a měla připomínat rané muslimské říše. Islámský stát navíc vyhlásil chalífát, tedy panství všech pravověrných muslimů, a ohlašoval, že jde o předpovězenou říši, která vznikne před koncem světa. Někteří jeho stoupenci doufali do poslední chvíle, že Božím zásahem nakonec zvítězí nad mezinárodní koalicí. To se nestalo a zklamání džihádistů očekávajících poslední vítěznou bitvu je velké.

Tento scénář ale podceňuje tři věci: ideologickou pružnost Islámského státu, přitažlivost obnovení chalífátu a touhu vůdců této organizace po moci.

2009

byl rok kdy i džihádisté mluvili po drtivé porážce o Islámském státu jen jako o papírovém státu. Ten ale opět povstal a sílil.

Šéfové Islámského státu dokázali, že když to je potřeba, dokážou si vyložit zapsané skutky proroka Mohameda tak, jak je potřeba, i když to odporuje Koránu, posvátné knize muslimů. Bezpochyby se mohou pokusit vysvětlit svoji prohru jako předstupeň dalšího vítězství.

Obrazotvornost džihádistů také nikdy nepřestane vzbuzovat dočasný úspěch Islámského státu, který ovládal v ro­ce 2014 v Iráku a v Sýrii území odpovídající rozloze Velké Británie. Motivací je také již zmíněné obnovení chalífátu, první skutečně úspěšný pokus od roku 1924, kdy byla tato skomírající instituce zrušena Tureckou republikou. A konečně Islámský stát, i když jen málo jeho současných členů to zažilo, už má za sebou jednu drtivou porážku. Takovou, že v roce 2009 o něm i džihádisté mluvili jako o "papírovém státě". Za pár let se ale vzpamatoval a znovu rychle rostl.