Politika tradičních stran možná skončila, zaznívá odevšad. Ale to vůbec neznamená, že zmizela tradiční politická témata, včetně ochrany životního prostředí. Parlamentní volby byly sice přelomové, zamíchaly porevolučními kartami a přinesly nové hrozby, ale lidé stále potřebují dýchat čistý vzduch, chtějí chodit do divoké přírody a podporují její ochranu, mají zájem třídit odpad. Naše země se potřebuje zbavit závislosti na fosilních palivech, krajina zase potřebuje dostatek vody. Ekologické problémy přetrvávají všechny volby, stejně jako zůstávají (často nevyužité) příležitosti k jejich řešení. A nejen to, svět běží dál, například naléhavost změny klimatu bude v nastávajícím volebním období ještě větší. Zároveň cena a dostupnosti technologií obnovitelných zdrojů a úspor energie bude příznivější než dosud, ať vládu povede kdokoli.