Robot, který se promění v louži tekutého kovu, proteče škvírou ve zdi a na druhé straně se zase zformuje. Tak to je zatím pořád ještě jen sci-fi. Ale i takový stroj může být jedním ze vzdálenějších výstupů právě se rodící technologie, které se poněkud nadneseně říká tekutá elektronika.

"Pro tekutou elektroniku bude prakticky nekonečné množství využití," uvedl pro server Phys.org Carmel Majidi z Carnegie Mellon University, který se podílí na jejím vývoji. "Půjde o materiály se schopností měnit tvar i vlastnosti. Představte si třeba létajícího robota s křídly. Když přistane a složí křídla, mohou se obvody v nich změnit tak, aby sloužily jiným účelům," uvádí příklad.

Dvě kapky kovu jako paměť

Tak daleko sice vědci ještě nejsou (a hned tak nebudou), ale začátky vypadají slibně. Carmel Majidi a jeho kolega James Wissman z pracoviště Soft Machines Lab na Mellon University udělali první krok: zkoumají možnost náhrady vodičů z tvrdých kovů, jako jsou měď  nebo stříbro, slitinou india a galia, která je tekutá i při pokojové teplotě a na rozdíl od rtuti není toxická. Zabudovali ji do speciální struktury z gumy a získali tak ohebný a pružný vodič.

Příroda se tvorbě "tvrdých" systémů pokud možno vyhýbá. Dává přednost měkkosti a elasticitě.

O kus dál se dostal Michael Dickey z North Carolina State University, jemuž se podařilo vytvořit ohebnou aktivní elektronickou součástku. Konkrétně jde o dvě kapky tekutého kovu, které se při připojení napětí určité polarizace pohybují k sobě, spojí tak obvod a proteče proud. Při opačné polarizaci se zase samovolně oddělí a obvod se přeruší.