Ve Švédsku mají smutek. Zase nejsou první. Tentokrát je trhli Nizozemci. V žebříčku English Proficiency Index (EPI), který zjišťuje po celém světě kvalitu angličtiny v zemích, kde tento jazyk není rodným, byli Švédi naposledy první v roce 2015. Nyní jsou zase "jen" druzí a řeší, kde přidat.

Co bychom v Česku za tyto "problémy" dali! Na úvodní sestavu Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Singapur, Finsko, Lucembursko, Jižní Afrika, Německo a Rakousko se díváme s velkým odstupem. Jsme dvacátí. A nevedeme si nijak skvěle ani v evropském srovnání, v němž jsme šestnáctí.

A co je ještě smutnější, nijak se nelepšíme a ani nejsme nejlepší angličtináři z postkomunistické Evropy. Před námi je Polsko, Srbsko, Rumunsko i Maďarsko. Nechce se tomu asi moc věřit, ale globální jazyková společnost Education First (EF) testovala více než milion lidí, žádná země neměla méně než 400hlavý vzorek. Je možné, že mezi dobrovolníky logicky bylo více lidí zajímajících se o cizí jazyky, než je v celé populaci, ale i tak bychom tento neúspěch neměli brát na lehkou váhu.