Dopravní nehody se stávají každý den, jen málokdy si však poškozený řidič uvědomuje, co všechno může ve své pozici po pojišťovně povinného ručení viníka požadovat. To, že může žádat o náhradu škody za poškozené vozidlo a jiné movité věci, které byly při dopravní nehodě poškozeny, zničeny, ztraceny a za určitých okolností dokonce odcizeny, je všeobecně známé. Stejně tak, jako že při ublížení na zdraví může poškozený žádat bolestné, popř. i náhradu za snížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s péčí o své zdraví z důvodu nehody, náhradu za ztrátu na výdělku atd. Už málo se ale ví, že pokud bylo při dopravní nehodě zraněno také jeho zvíře, může požadovat úhradu nákladů na jeho léčení. Jestliže se o něj nebo o jeho domácnost starala z důvodu jeho zranění jiná osoba, může tato chtít úhradu účelně vynaložených nákladů v tomto směru. Žádat lze i úhradu dalších účelně vynaložených nákladů souvisejících s dopravní nehodou, třeba zapůjčení náhradního vozidla. Navíc v situacích daných zákonem má poškozený nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků po pojišťovně. Bohužel pojišťovny se často nemají k hrazení všeho, na co má poškozený nárok. V takové situaci však s vymáháním pojistného plnění od pojišťovny viníka může efektivně pomoci sjednané pojištění právní ochrany.

Autorka je ředitelka úseku likvidace škod