Pracovní síla ze střední a východní Evropy se má prodražit. Zatímco nyní platí, že svým zaměstnancům vyslaným do zahraničí musí firmy dát alespoň minimální mzdu platnou v hostitelské zemi, nově by měli mít tito lidé nárok i na všechny tamní příplatky a příspěvky. Počítá s tím návrh revize směrnice o vysílání zaměstnanců, na němž se členské země Evropské unie shodly koncem října. Cílem novinek je mzdová spravedlnost − snaha zajistit lidem z různých zemí unie za stejnou práci vykonávanou na stejném místě totožnou mzdu.

Pro firmy to ale znamená, že budou muset zkoumat, na jaké příspěvky a příplatky mají v různých zemích unie zaměstnanci nárok. Může jít například o 13. plat, příspěvky za ztížené pracovní prostředí nebo různé zaměstnanecké benefity. Ty přitom nemusí být přímo stanovené zákony hostitelské země, ale mohou vyplývat z odvětvových kolektivních smluv. I s jejich obsahem se tak budou muset firmy vysílající zaměstnance do jiné země unie seznámit.

V Česku by se nová pravidla dotkla desítek tisíc lidí, které tuzemští zaměstnavatelé přidělují na práci do jiných zemí Evropské unie. Platit budou jak pro krátké služební cesty, tak i pro pracovníky, které vyšle firma do zahraničí na delší dobu − na několik měsíců nebo i roky. Typickým příkladem může být zajištění servisu zboží prodaného z Česka do Německa českými pracovníky nebo stavba dřevodomků českými dělníky v jiné zemi unie. Naopak nová pravidla se nebudou týkat řidičů kamionů. Pro ty by měl podle dohody členských zemí vzniknout speciální předpis.