Michal Urban vede na pražské právnické fakultě program Street Law, který se snaží odstranit bariéry mezi právníky a neprávníky. Studenti práv v rámci projektu přednáší středoškolákům, seniorům či příslušníkům menšin, třeba romským hudebníkům. Urban proto získal právnické ocenění Pro bono & CSR 2017, které vyhlásil mediální dům Economia ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce. "Usilujeme o zvýšení právní gramotnosti, neboť ta nás činí méně manipulovatelnými, sebevědomějšími občany, kteří znají svá práva, dokážou pochopit základní právní text, lépe rozumí fungování právního systému a dokážou tyto znalosti uplatnit ve svém občanském i soukromém životě," popisuje Urban základní principy své výuky. Za osm let projektem prošlo přes 300 studentů práv, kteří pomohli více než 5000 středoškolským studentům a 450 seniorům. "Zvyšování právního povědomí veřejnosti a zejména mládeže je klíčem ke kultivaci českého právního prostředí," řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který letošní oceněné spolu s dalšími představiteli justice v rámci odborné poroty vybral.

Urban chce díky projektu poukázat i na to, že s povoláním právníka je slučitelná lektorská anebo dobrovolnická činnost. Porotce a advokát Jaromír Císař pak dodal, že "právní osvěta je každodenní nutností, a to zvláště ve chvíli, kdy se právo neustále mění a ani odborníci mnohdy nevědí, jaká pravidla jsou pro danou situaci optimální a jak se přesně uplatňují". Bariéry se snaží odstraňovat i Kancelář Ombudsmana pro zdraví, která zaplňuje mezeru v bezplatném právním poradenství ve zdravotnickém segmentu. Pomáhá jak pacientům, tak zdravotníkům. Tým lékaře Martina Stránského také vydal elektronický Manuál zdravotnického práva. "Naše činnost dává lidem naději. Spolupracujeme i se studenty práv, pro které jsme jedinečnou příležitostí setkat se s problémy a potřebami pacientů," řekl Stránský.