Každá společnost má své elity, a pokud chce přežít, musí je i pěstovat a vědomě budovat. Na oplátku by elity měly přinášet nové impulzy, posilovat společenskou důvěru a stabilitu, udávat tón veřejné diskuse a obecněji řečeno vracet společnosti vložená očekávání. Je to vysoká laťka pro obě strany pomyslné společenské smlouvy, ale všechny alternativní modely potlačující své vlastní elity pod záminkou rovnosti zkrachovaly.

Právníci jsou elitou společnosti z definice. Žádná jiná profese nemá možnost určovat a prosazovat hranice svobody. Lékaře a inženýry limituje čas a fyzikální zákony, právníky omezuje pouze jejich svědomí. Právníci jsou elitou také díky svým příjmům. Ostatně nezakrývanou motivací mnohých adeptů právnických profesí jsou peníze. Paradoxně ovšem mnoho příslušníků právnických profesí po získání funkcí a profesních licencí zapomíná na své povinnosti příslušníků elity. Ano, stávají se dobrými manželi, členy sdružení přátel školy, sportovních, mysliveckých a jiných spolků a pečují o formální náležitosti výročních schůzí a valných hromad. Občas přispějí na ten či onen dobročinný projekt. Platí své dluhy řádně a včas a tu a tam bezplatně poradí.