Společenská odpovědnost firem neboli CSR, v právním odvětví zejména reprezentována právním poradenstvím pro bono, ovlivňuje stále více i oblast náboru zaměstnanců. Preferencí veřejnosti pak je, aby firmy dopad svých CSR projektů směřovaly do České republiky, spíše než aby se zabý­valy světovými projekty. Na počátku tohoto roku jsme si nechali vypracovat renomovanou společností podnikající v oblasti employer brandingu průzkum, z něhož jedno­značně vyplynulo, že současní studenti práv posuzují atraktivitu a prestiž budoucího zaměstnavatele nejen podle jeho tržního úspěchu či dobrého finančního ohodnocení zaměstnanců, ale kladou stále větší důraz na etiku a společenskou odpovědnost.

Tuto skutečnost dlouhodobě potvrzují otázky uchazečů při pracovních pohovorech, kteří se zajímají o činnost advokátní kanceláře v oblasti pro bono poradenství. Jejich zájmem tedy není využití právního vzdělání pouze ve prospěch zaměstnavatele či vlastní, ale přejí si jej využít také pro, zjednodušeně řečeno, konání dobra. Nezůstane jen u otázek. Ti, kteří úspěšně projdou přijímacím pohovorem, chtějí být zapojeni do probíhajících pro bono projektů nebo proaktivně vyhledávají nové.