Pavel Smutný se již od 90. let snaží kultivovat své okolí. "Šlo mi o to, aby se zmatená společnost, kterou jsme na počátku 90. let byli, rozvinula do moderní civilizované evropské podoby s kultivovanými lidmi," říká v rozhovoru s tím, že změna chování s sebou přináší i zájem o dobročinnost, mecenášství a společenskou odpovědnost neboli CSR.

Čemu dnes firmy věnují největší pozornost, pokud jde o CSR?

Dobročinnosti, péči o sociálně slabé. Tyto aktivity je jistě nutné podporovat, sám na ně přispívám. Důležité ale rovněž je si z množství organizací, které na tomto poli působí, dobře vybrat. Naopak mecenášství ve smyslu podpory kultury ještě stále tak rozvinuté není. Stát jej nepodporuje. Evropská unie se snaží, ale je stále ještě na začátku.

Jak má podnikatel správně vybírat projekty, které podpoří?

Obecně je dobré mít povědomí o souvislostech podporovaného projektu. V našem fondu podporujeme kulturu, nutná je tak pro nás právě kulturní průprava. Důležité je rovněž mít společníky, se kterými dojdete k závěru, jaký projekt je vhodné podpořit.