V Přerově si mohou oddychnout. Pokus eko­logické organizace Děti Země, aby se pozastavilo dobudování posledního úseku dálnice D1, neprošel. Děti Země se neúspěšně odvolaly proti výjimce ze zákona týkající se zásahu do biotopů se zvlášť chráněnými druhy živočichů, třeba batolcem červeným, křečkem polním či skokanem štíhlým. Pri­mátor Přerova Vladimír Puchalský bral spor dost osobně. Nechal po městě dokonce vylepit plakáty, ve kterých vyzýval občany, aby předsedovi Dětí Země Miroslavu Patrikovi vysvětlili, že dostavba výrazně zlepší vzduch v Přerově a občané se zbaví i hluku. A uveřejnil i Patrikovo telefonní číslo. "V mém žebříčku hodnot je zdraví každého Přerovana ceněno víc než zdraví křečka polního. Byť proti křečkům nic nemám," prohlásil primátor.

Shodou okolností podobný problém řeší aktuálně v Německu. Dostavba dálnice kolem bavorského Euerbachu se musela neplánovaně zastavit. Zjistilo se totiž, že si na stavbě udělal zimoviště právě křeček. A tento druh je v Německu chráněný, protože ho vlivem intenzivního zemědělství rapidně ubývá. Přemísťovat křečka, který se rozhodl pro zimní šlofík, je tedy trestné. I kdyby to bylo uprostřed dálnice. Bavorská stavba se tedy zpozdí do příštího jara, ale nikdo se v Německu příliš nebouří. Zpráva se dostala do rubriky zajímavostí a novináři hledají další případy, kdy podobně svéhlavý živočich přerušil dálniční dílo.