Pokud nejste spokojeni s tím, jak vyřídil prodejce reklamaci zboží a přímo s podnikatelem se vám nedaří tuto skutečnost vyřešit, máte mimo jiné možnost obrátit se s žádostí o pomoc na Českou obchodní inspekci, případně na jiný příslušný úřad. Prodejci jsou přitom povinni vás jako spotřebitele dopředu o této možnosti jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, musí uvést tyto informace i na nich. Navíc, pokud odkazuje smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem na obchodní podmínky, musí podnikatel tyto informace uvést rovněž v těchto obchodních podmínkách.

Pozitivem je, že v tomto řízení nemusí být ani jedna strana právně zastoupena, za řízení se neplatí žádné poplatky, strany mohou využít nezávislé poradenství nebo mají právo vyjadřovat k věci svůj názor. Na druhou stranu Česká obchodní inspekce nemá ve skutečnosti příliš mnoho možností, jak spor mezi stranami vyřešit, když v celém řízení působí jen jako prostředník, skrze kterého mají strany ideálně dospět k dohodě, ale ona sama je nesmí k ničemu nutit a spor sama rozhodnout. Spotřebitel tak, pokud nemá uzavřené pojištění právní ochrany, které za něj uhradí náklady i na spor vedený skrze soud, může pouze doufat, že se podnikatel zalekne už jen samotného dopisu od ČOI a raději mu vyhoví.