Pokud se ve volbách potvrdí trendy z posledních průzkumů, dostanou nebývalou část hlasů uskupení, která se různou měrou kriticky vymezují vůči principům liberální demokracie. Odborníci sice upozorňují, že průzkumy se mohou od skutečných volebních výsledků třeba i výrazně lišit. I oni ale uznávají, že je namístě uvažovat nad otázkami, o nichž se dosud tolik nemluvilo: Proč Češi ztrácejí důvěru k "tradičním" polistopadovým politickým stranám? Přestávají věřit, že parlamentní demokracie je to správné uspořádání? Souvisí rostoucí podpora netradičních uskupení a odklon od politických elit v Česku s podobnými projevy v Evropě?