Fandím start-upům, nejde si ale nevšimnout, že většinou to jsou softwarové záležitosti − v popisech málokdy chybí slova jako aplikace, hra, web, platforma, on-line. Samozřejmě, protože kromě chytré hlavy nepotřebujete už skoro nic dalšího. Softwarový start-up je nejryzejší formou snu o miliardářství z garáže. Ze stejného důvodu je ale tenhle vlak už hodně obsazený a čím dál víc podnikatelských nápadů tu vypadá spíš jako produkt čirého zoufalství.

Důvodů, proč je "hardwarových" start­­­-upů mnohem méně, je hodně a zdaleka nespočívají jen v podstatně větších nárocích na investice. Chce to také orientovat se v normách, průmyslových vzorech, patentech a spoustě dalších komplikovaných záležitostí. Dokonce ani problémy tu často nejsou z kategorie, kdy pomůže strýček Google − zkuste třeba pomocí internetu změřit mez pevnosti v ohybu. Zjistit, že program není k ničemu, je k zlosti, ale dá se opravit a jediným vícenákladem je čas. Ale když se hmotný produkt ukáže být vhodný nanejvýš k recyklaci, je to často nevratné.