Vidina lákavých zisků bývá hlavním motorem, který žene mladé lidi do podnikání. Jenže realita často bývá naprosto jiná. Každoročně v Česku zkrachuje kolem tisícovky obchodních společností a přes sedm tisíc živnostníků. Když podnikatel zjistí, že nezvládá platit dluhy, neměl by před nepříznivou situací zavírat oči. "Podnikatelé mnohdy začínají řešit dluhy až na stupňující se nátlak věřitelů, kteří již nejsou ochotni činit ústupky či hledat kompromisní řešení," říká Karel Muzikář, vedoucí partner advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. V té chvíli je už ale na záchranu podniku většinou pozdě.

Podnikatel by měl zasáhnout hned, jakmile se objeví první faktury, na jejichž zaplacení chybí peníze. "Nabízí se primárně jednat s jednotlivými věřiteli o možnosti odložení splatnosti nebo o rozložení úhrad na splátky, které by pomohly podnikateli překlenout nepříznivé období," radí ředitelka Komory právní odpovědnosti Alice Kubíčková. Hledat pomoc ale zadlužený podnikatel může také u bank − například konsolidací dluhů do jedné půjčky, což mu zpravidla umožní dosáhnout na výhodnější úvěrové podmínky. Taková řešení ovšem přichází v úvahu pouze tehdy, když podnikatel věří, že má ještě šanci dluhy zvládnout. Typicky jde o případy, kdy se do platebních potíží dostal kvůli tomu, že mu včas neplatí zákazníci. Jiné to ale bude v případě předlužení, tedy v situaci, kdy dluhy podnikatele převyšují hodnotu jeho majetku. "V takovém případě je podnikatel povinen na sebe bez zbytečného odkladu podat k příslušnému soudu insolvenční návrh tak, aby jeho úpadek mohl být řešen některým ze zákonem předpokládaných způsobů, typicky konkurzem nebo reorganizací či oddlužením," říká Muzikář. Smyslem reorganizace je záchrana podnikání a znamená příslib, že věřitelé budou uspokojeni z budoucích výdělků společnosti. Podmínkou úspěšné reorganizace je sestavení ekonomicky smysluplného plánu. Ten musí schválit soud.