Kdo v minulých volbách nemohl hlasovat v okrsku svého trvalého bydliště, mohl si několika způsoby zažádat o voličský průkaz: osobně na městském úřadě, nebo písemně, pokud žádost opatřil úředně ověřeným podpisem, zaslal ji přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Letos je však situace jiná. Občané o jednu z možností, jak si říct o oprávnění hlasovat v jakékoliv volební místnosti v zemi, přišli. Signovat dokument elektronickým podpisem již nejde.