Za založením podniku by měl stát perspektivní nápad. A k tomu, aby jej bylo možné realizovat, jsou v naprosté většině případů nutné peníze. Těmi ovšem začínající společnosti málokdy oplývají a jen málokterý podnikatel se chce již krátce po vzniku společnosti zadlužit. V takovém případě je namístězvolit variantu externího financování. Na finance tak může podnikatel dosáhnout například zvýšením základního kapitálu nebo stále oblíbenějšími crowdfundingovými akcemi, kdy se na určitý projekt složí veřejnost.

Více peněz, menší podíl

Většina startupových podniků a mladých podnikatelů zakládá pro účely podnikání společnost s ručením omezeným, která umožňuje převést na případného investora část firmy. Lze tak učinit na základě smlouvy o převodu podílu. Jeden nebo více společníků se podle ní vzdají určité části firmy ve prospěch investora.

Podle zákona společník musí pro takové jednání získat souhlas valné hromady, pokud společenská smlouva nestanoví například schválení dozorčí radou. Investor pak musí být zapsán jako společník do obchodního rejstříku. Zápis valné hromady o jejím souhlasu s převodem obchodního podílu může přitom rovnou sepsat notář.