Novopečený podnikatel by měl uvažovat o tom, zda chce, aby bylo podnikání jeho hlavní výdělečnou činností, nebo zda mu postačí činnost vedlejší. Měl by také zvážit, kam chce své podnikání směrovat − chce mít zaměstnance, nebo podnik pouze vybudovat a prodat? Až bude mít jasno, může se lépe rozhodnout, zda místo práce na živnostenský list není vhodnější variantou založení společnosti s ručením omezeným.

Na sebe, nebo na firmu

Mezi hlavní rozdíly podnikání na živnostenský list a založením s. r. o. patří omezená odpovědnost společnosti. Živnostník za své závazky a dluhy totiž ručí v celém rozsahu. Není to však jediné, co podnikatele na společnostech s ručením omezeným láká. V neprospěch OSVČ totiž mluví i strach zadavatele zakázek z osočení z takzvaného švarcsystému. Ve chvíli, kdy by například zámečník pracoval několik měsíců pouze pro jednu firmu na živnostenský list, mohla by být společnost obviněna z toho, že se vyhýbá placení pojištění za zaměstnance.

Pro někoho může být nevýhodou i administrativa spojená s podnikáním "na firmu". "Obecně lze spíše jako administrativně méně náročnou variantu zvolit ohlášení vybrané živnosti úřadu a podnikat na základě uděleného živnostenského oprávnění," říká Pavel Randl, partner ve společnosti Randl Partners. Větší administrativní náročnost u společnosti s ručením omezeným je především ve vedení účetnictví, většinou také v rozsáhlejším daňovém přiznání právnických osob a nakonec také v povinnosti svolat jednou ročně valnou hromadu.