Firma Halla, která vyrábí svítidla, čelí již třetímu neoprávněnému insolvenčnímu návrhu. Na jeho formální zamítnutí soudem čeká již druhým rokem, a tak se její název v insolvenčním rejstříku vyskytuje i nadále. "Návrhy nám znemožňují účastnit se výběrových řízení a ohrožují čerpání dotací z evropských fondů," říká předseda představenstva společnosti Daniel Černý. Insolvenční šikana podle něj zasahuje i zaměstnance, kteří mohou mít například problém s čerpáním půjček. Dalším známým případem je firma Trevos, která se s "likvidačním návrhem" setkala už šestkrát. Tuhle praxi by měla změnit červencová novela insolvenčního zákona.

Novela hraje do karet připraveným

"První insolvenční návrh byl šok, pak nám šlo spíše o červený nápis u rejstříkového soudu," říká jeden ze spolumajitelů Trevosu Vilém Šulc. Ještě do července totiž platilo, že stačí podat insolvenční návrh a soud do dvou hodin od jeho obdržení do rejstříku zapsal záznam o zahájení insolvenčního řízení. Pak přicházela patálie s objasňováním neviny jak soudu, tak klientele. "Firma musí vysvětlovat svým obchodním partnerům, že to, co se v návrhu píše, není pravda. Buď se jí to podaří, nebo může přijít o zakázky," vysvětluje předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský.

Hlavní změnou v aktuální novele insolvencí je před­běžné posouzení insolvenčního návrhu. Soud má sedm dní na prozkoumání, zda-li je insolvenční návrh odů­vodněný. Během této lhůty tak mohou podnikatelé prokázat, že nedluží, a soud se zapsáním do rejstříku počká. "Předběžné posouzení návrhu je nový nástroj, který ale může fungovat jen u křiklavé insolvenční šikany a velmi dobře připravených firem," zmiňuje Michal Žižlavský. Ne všechny podniky budou připraveny na to, aby soudu rychle dokázaly nepravdivost dluhu, na jehož základě byl insolvenční návrh podán. Proto je vhodné myslet dopředu.