Sousedy si většinou nevybíráme. O to častěji jsou s nimi problémy. Senátoři ale přišli s řešením, které by mělo ulehčit vlastníkům bytových jednotek v situacích, kdy jejich sousedé neplatí náklady související se správou domu a pozemku.

Jedním z běžných neduhů bytového spoluvlastnictví je situace, kdy některý ze sousedů řádně, respektive vůbec, své závazky do společných fondů určených pro správu domu a pozemku ne­hradí. Takové situace často končí nu­ceným prodejem bytů ve vlastnictví těchto neplatičů, přičemž ostatní sousedé, kteří za ně v zásadě vydávají peníze z vlastní kapsy, z výtěžku prodeje jen zřídka kdy něco dostanou. Je tomu tak zpravidla proto, že na bytové jednotce má zřízeno zástavní právo například banka, která má při zpeněžení bytu přednost a v závěru dostane maximum výtěžku z prodeje.