Řadí se mezi stařešiny Wall Street a jeho knihy patří k investiční i hráčské klasice. Edward O. Thorp k tomu navíc ještě přidává fenomenálně zajímavý životní příběh. Story matematika, který dokázal porazit kasino a jenž vyvrátil výrok přisuzovaný Einsteinovi, podle něhož lze ruletu porazit pouze tak, že ze stolu ukradnete peníze. Thorp, muž mnoha talentů, se právě dožívá 85 let.

Během svého života stihl zbořit několik paradigmat. Když na začátku 60. let chodil do kasin, upozorňoval jejich manažery, že bude používat systém, který je porazí. Zpočátku se mu smáli. Následně ovšem kvůli Thorpovi vznikly "kontrarozvědné" týmy bojující proti hráčům po­čí­ta­jícím karty.

Když se poté vrhl na finanční trhy, zase popřel poučky o tom, že investoři na finančních trzích musí strpět volatilitu a že zkrátka není možné jen vyhrávat. Například jmění jeho hedgeového fondu Princeton Newport Partners se v letech 1969 až 1986 zvýšilo téměř 200krát na 273 milionů dolarů, a to aniž by zaznamenal jediný minusový kvartál. Investování s Thorpem byla zkrátka jedna příjemná cesta vzhůru.

Thorp, duší především zvídavý vědec, v momentě, kdy problému přišel na kloub, obvykle o téma ztratil zájem a šel se věnovat dalšímu hlavolamu. "Líbí se mi proces zkoumání a učení," řekl na začátku roku Financial Times.

Ed Thorp se narodil během ekonomické deprese 30. let v rodině veterána z velké války. První tři roky nemluvil − až se rodina obávala mentální retardace. V momentě, kdy ale začal komunikovat, se postupně ukazovalo, že malý Edward těžce převyšuje své vrstevníky.

Přes nepříliš dobrou finanční situaci rodiny postupně absolvoval kvalitní střední i vysokou školu. V roce 1958 získal na Kalifornské univerzitě doktorát z matematiky. Ten jej pak nasměroval na Massachusettský technologický institut, kde měl matematiku vyučovat. Thorpa nicméně v té době už více zajímaly nastupující počítače. A taktéž různé hry s prav­děpodobnostmi. Na pomezí těchto dvou disciplín Thorpa napadla možnost využití schopnosti počítače v kalkulaci pravděpodobností různých variant, které mohou nastat v blackjacku.